Georgian
Russian
Kurmanji
English

DENG Û BEHS

ბაღდადში სამგლოვიარო ცერემონია

2021-02-09

04.02.2020 - სინჯარში (ჩრდ. ერაყი) სოფელ ქოჩოში დაეშის მსხვერპლთა მასობრივი საფლავის გახსნა განხორციელდა და ნეშთების გადასვენება. ამასთან დაკავშირებით ბაღდადში ჩატარდა სამგლოვიარო ცერემონია.

Pela berî vê 

E'yd û çalakî

Sala 2021

    Nîsan    

Duş

Sêş

Çarş

Pêncş

Înî

Şem

Yekş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20 Nîsan 2021

Recent news

 - 

The website was prepared by the Spiritual Council of Yezidis of Georgia, within the framework of the "Program of Tolerance, Civic Self-Awareness and Support for Integration" of the United Nations Association of Georgia and the United States Agency for International Development. The views and considerations expressed in the publication should not be taken as an official position of the United States Agency for International Development and the UN Association.